MANAGEMENT TEAM

Directors

Representative Director,
President, and Chief Executive Officer
Representative Director and Executive Vice President
Senior Managing Director
Director

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member

Executive Officers

Senior Managing Executive Officer Koichi Hashimoto
Takao Nakashima
Shigeyuki Nakano
Satoru Yamaguchi
Managing Executive Officer Yuriko Tanigawa
Osamu Yamasaki
Mitsuhiro Tateyama
Katsuyuki Honda
Takeshi Togami
Ken Tsukihara
Takatoshi Tsushiro
Kazuhiro Daima
Yukari Shimokawa
Senior Executive Officer Masatomo Hara
Masahiko Kunisaki
Executive Officer Tsutomu Tanigawa
Soichiro Hayashida
Takamitsu Kousa
Kenji Nakamura
Nobuhiro Ichimaru
Tomohiro Isayama
Yukiko Yamamichi
Hideyuki Koyanagi
Obata Masaki
Yosuke Ishikawa